احادیث کتاب گلچین احادیث حضرت علی (ع) و تهیه pdf آن توسط آقای علیرضا ملکی انجام گرفته است. (بر اساس شرح آقا جمال الدین خوانساری) غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکِلَم کتابی است شامل گفتاوردهای علی بن ابی طالب که به شیوه الفبایی چیدمان شده و تعدادشان ۱۰۷۶۰ می باشد. عبدالواحد تمیمی آمدی گرداورنده آن است که کتاب را در ۹۱ بخش (باب) فهرست بندی کرده است. آمدی غررالحکم و دررالکلم را به کمک کتاب های نهج البلاغه، صد کلمه جاحط، تحف العقول ابن شعبه حرانی و دستور معالم الحکم قاضی قضاعی، به رشته تحریر در آورده است.


دانلود کتاب گلچین احادیث حضرت علی (ع) از کتاب غررالحکم و دررالکلم