روضه و شعر خوانی

شب هایی که دلم میشه زهرایی(زمینه)

من از این دنیا ندیدم خیری ،بغیر از هیات (شور زیبا)

 خدا رو چه دیدی ، چقدر نا امیدی (واحد )

اگه دیونه و مستیم ، اگه دل به تو بستیم (واحد بسیار زیبا)

 ای که خدا طرح جنان از رخ او کشد (واحد )

میریزه اشکهای نم نم از چشام ،تا میاد اسم حسین روی لبام(شورزیبا)