روضه و شعر خوانی

یری و بعد تو زینب غریبه  (زمینه)

 مثل اربابم آقایی ندیدم، بهتر از کربلا جایی ندیدم  (شور)

ای دلدار ای سالار ای سردار ممدی حیدر کرار  (واحد)

 حامی دینی، به هر دلی می نشینی، علی یاحیدر  (واحد)

ساقیا پر کن می، چشم براهی تا کی (شور زیبا)

عشقمه خال سیاهه ، قبلمه روی ماهه  (شور سه ضرب زیبا)