شعر خوانی و روضه

 دوباره دل ها می گیره عطر گل سوسن (زمینه)

علوی میمیرم مرتضوی میمیرم (شور زیبا)

گفتم که تا اجل نرسیده است (مناجات با امام زمان عج بسیار زیبا)