روضه امام صادق(ع)

بازم یجوری بستر افتاده(زمینه)

با نگاهت دلم رو بردی(شور)

دل مجنون داریم,حال پریشون داریم(واحد)

باز دوباره میبینم خواب حرم(شور)