حاج علی بیات -روضه شب ششم محرم

  حاج علی بیات- روضه حضرت قاسم

  حاج علی بیات-چه خبره تو میدون ، بوی حسن پیچیده (زمینه)

  حاج علی بیات- عالم شده فدای غم تو ، دلها پرشده از محن تو (شور بسیار زیبا)

  حاج علی بیات-تو رگهامه خون سرلشکر جمل ، بابام گفته شهادت اعلی من العسل(واحد)

  حاج علی بیات- اگه امشب دل من مجنونه ، همش می خونه (واحد زیبا)

  حاج علی بیات- به تکون خوردن پرچم تو سوگند ،تو صفای عشقی ( سه ضرب)

  حاج علی بیات- دلشوره دارم آقا جون ، یک غصه توی دلمه (شور)