روضه امیر المومنین شب اول 

آقای مهربونی /خورشید آسمونی(زمینه)

 هر کی مست علیه/ تا قیامت مست خدا ست( شور بسیار زیبا)