روضه شروع ماه محرم

بهتره تشنه بمیرم تا بیای بالای سرم ( زمینه)

اوناهایی که این بلا ها را به سر من آوردن (واحد سنگین )

خدا رو شاکرم که زنده موندم ، دوباره ببینم محرمت رو (واحد زیبا )