حاج علی بیات- روضه شب نهم

  حاج علی بیات- قسمت اول روضه حضرت ابوالفضل علیه السلام (روضه)

  حاج علی بیات-قسمت دوم روضه حضرت ابوالفضل علیه السلام(روضه)

  حاج علی بیات- دستش و داد اما مشک رو میاره تا که سالمِ مشک ، اُمیدی داره (واحد)

  حاج علی بیات-سر تا  پا مست و شیدا شدم ، من تو عشق تو، پیدا شدم (شور)

  حاج علی بیات- دو چشمت پر خونه ، دو چشمم گریونه (واحد زیبا)

  حاج علی بیات- تو علقمه غوغا شد با روضه آب  ( واحد )

  اج علی بیات- شمشیر که تو دستات می چرخه تو رجز می خونی(شور  سه ضرب)

   حاج علی بیات-کی فرقت رو شکسته ،کی دستت رو بریده ( شور)