روضه شب دوم
  با احتیاط  لاله ما را پیاده کن ، سه ساله ما را پیاده کن( شعر خوانی و روضه)
  کاروانی که وسط راهه ، حالا با اشک من همراه (زمینه)
  اومدم بارون باشم ، بی سر و سامون باشم (شور)
 
رسید زینب با دلی بی تاب ، با پای خسته راه ( واحد سنگین )
  قافله سالار پسر حیدر کرار ، نوه احمد مختار (واحد)
  دلشوره دارم آقا جون ،یک غصه توی دلمه (شور)