حاج علی بیات -روضه شب هفتم محرم

  حاج علی بیات- روضه حضرت علی اصغر( علیه السلام)

  حاج علی بیات-شش ماهه بابا وقتی که می خوابه ،چشاش نشون میده که دیگه سیرآبه (زمینه)

  حاج علی بیات- کی میگه حرم بهشته ، به خدا بهشت حرمه (شور)

  حاج علی بیات-اشکهامو پاک می کنم ، دلمو چاک می کنم (واحد)

  حاج علی بیات- دلدارمه ، سالارمه ،ذکر حسین افضل اذکارمه (واحد زیبا)

  حاج علی بیات- امشب شبِ عشقِ ، دل زارِ من مجنونه

  حاج علی بیات- تو چشمام اشک حسرت ، حسرت یک زیارت (شور بسیار زیبا)

  حاج علی بیات- کسی دیده جایی یکی ، گلوی طفل رو ببره  (شور )