حاج علی بیات -روضه شب پنجم محرم

  حاج علی بیات-روضه عبدالله ابن حسن

  حاج علی بیات- چه شلوغه لب گودال ، عمو داره میشه پامال( زمینه)

  حاج علی بیات-بازم رقص پرچم حسین ، بازم نوحه و دم حسین ( شور بسیار زیبا )

  حاج علی بیات- لشکریان خیره سر ، چند نفر به یک نفر (واحد )

  حاج علی بیات-خون مرد جمل تو رگامه ، ذکر یا فاطمه رو لبامه (واحد)

  حاج علی بیات-بیا با یک نگاه ارباب شبیه زهیرم کن ( واحد بسیار زیبا )

  حاج علی بیات-عکس ضریح نوتو دیدم خیلی قشگتر از قدیمه ( شور بسیار زیبا )