حاج علی بیات - روضه شب چهارم محرم (روضه)

  حاج علی بیات - مادرمون بستری بود خاطرته اون روزهای آخر بود خاطرته( زمینه)

  حاج علی بیات -به تکون خوردن پرچم تو سوگند ، تو صفای عشقی( شور بسیار زیبا)

  حاج علی بیات - پر از اشکه دیدگانم ، شده وقت امتحانم ( واحد )

  حاج علی بیات -الدنیا مزرعه الاخره ، دارد دل سوی حریم تو ره ( واحد )

  حاج علی بیات - السلام ای شاه بی کفن کربلا ، السلام ای سلطان عالمین خون خدا

  حاج علی بیات -با همین روزهای خوب خدا ، با همین گریه های سینه زنها