قسمت اول روضه
قسمت دوم روضه
دانلود

چشمای دریامو می بینی (زمینه)
دانلود

تو راه عاشقی و جنون (شور)
میارم سوغات، از کربلا تسبیح (واحد)
زائرتم با یک سلام، با یک سلام ساده (واحد)
معلوم الحالم، بی نگاه تو بی پر و بالم (شور)