التماس از آسمون می باره/اضطرابه که زمین طب داره (زمینه)

هر کسی مست علیه /تا قیامت مست خداست (شور)

یا علی ذکر روی لبم/یا علی رزق روز و شبم(شور)

 هر جا بری اونجا به قلبم راه داره/هر نفست خلقت صد عیسی داره(واحد)

سر مولا شکست / بر یم خون نشست (واحد)

شده امشب پدرم عازم دیدار خدا /می رود تا که زیارت بکند فاطمه را( دو دمه)

حاج علی بیات و کربلایی حسن دشتی- دنیای من حرم حرم  (شور بسیار زیبا)