روضه حضرت علی علیه السلام

 یار زهرا، عشق شرر بار زهرا (زمینه)

به خدا اینه بهترین سر گذشت (شور)

تموم می شه دیگه غصه های حیدر (واحد)

همه دنیای منی یا علی (واحد)

نامش علی و یک لقبش بوتراب شد ( تک)