حاج علی بیات - مناجات و روضه


حاج علی بیات- روضه حضرت معصومه (س)


حاج علی بیات- وای دلم ، ای زخمی دوران دلم (واحد سنگین)