مناجات با امام زمان

روضه امام جواد علیه السلام

غریبونه دست و پا میزنه / رو به زنه بی وفا میزنه ( زمینه)

فقط بگو یا حسین / لیلی لیلا حسین (شور)

ای که سرت بر نیزه ها / بر نیزه ها وای وای (شور)

چشام دیگه وا نمیشه /غصه تو دل جا نمیشه (واحد)

دیونه ایونه طلاتم/کبوتر حیرون نگاتم ( واحد)

دل فدای تو / شد جهان گدای تو (شعر خوانی)

غم دارم خیلی زیاد/دل اشک و زاری می خواد (شور)