-وداع با محرم و صفر و روضه شهادت امام رضا علیه السلام (روضه)

دلم آواره شدو خواهرم آواره نشد (زمینه)

کی می دونه درد غربت ،چه جوری آروم میگیره (واحد)

عشق علی مایه برکاته ،ذکر علی ریسمان نجاته (واحد)

 مثل یک چشم بر هم زدن شبهای محرم رفت (شور)

خرابو مست سبوی عشقم (شور)

دلهامون غرق نوره ،این شبها اوج شوره (شور)