مناجات با امام زمان (عج)

روضه خوانی - قسمت اول

روضه خوانی - قسمت دوم

وای وای مادرجان دارم میسوزم / یاد جد عطشانت  میسوزم (زمینه)
هرکی هر چی شد یکی داره پیرهن کهنه میبره (شور)
دل من شده گریان حسین (شور)
چه زود تموم شد شبای هیئت / بازم نرفتیم ما به زیارت (واحد)
لباس مشکی شده علامت فقط برای عرض ارادت (واحد)
 شیرینیه کامم تربت آرامش جانم هیئت(شور)
حال و روزم با تو بهتره (شور)
واسه نوکر کربلا گرفتن از دست امام رضا یه چیز دیگست (شعر خوانی)