روضه شهادت امام صادق(ع)


توی دلا غوغا میکنن,چشامونو دریا میکنن(زمینه)


مرغ روحم دوباره هوای پریدن داره(شور)


یه رفیق دارم,یه وصیت(واحد)


علی حیدر صفدر(واحد)


کربلاتو عشقه(شور)


دل از عشقت در جوشه(شور)