حاج علی بیات - روضه امام هادی

حاج علی بیات - خاطرهاتو بغل میکنم (شور بسیار زیبا)

حاج علی بیات- اذون صبح تو ارباب شنبدن داره (شور)