روضه شهادت امام کاظم علیه السلام

رد شلاق به روی  تن من پر از زخم ( زمینه)

رو خاک زندون دست و پا میزنی(شور)

ان یوم الحسین (شور)

 دیوار کنج زندون غم (واحد )

میگذره تو کنج سیه چال همه لحظه ها(واحد)

 شکر لله خدا آفریده ما رو با غم تو ( واحد بسیار زیبا )

 نامت هنوز هم هیجان میدهد مرا (واحد زیبا)

چشمام به دستات ای امیرم ( شور بسیار زیبا)