روضه شهادت امام هادی علیه السلام

همه روز و شبم ، به رنج و غم تو سامرا (زمینه)

یه غمی این دلمو میده عذاب،دلم از غصه هات کباب(شور)

تو قلب من از داغ تو مونده نشونه (واحد)

مولا امام هادی ، دل مبتلاته (واحد)

سائلم دامنتو میگیری، تا حرم پای پیاده میرم(شور)

شعر خوانی و مدح امام حسین