ح شد لحظه آخر خواهر (شعر خوانی و روضه)

گهواره می بینم گریه می کنم ، شیر خواره می بینم گریه می کنم (زمینه)

هوای چشمامون این شبها بارونیه (شور)

خوبان روزگار مسلمان زینب اند، دیوانه حسین و پریشان زینب اند (واحد بسیار زیبا)

 ماه کربلا ابوالفضل ، شاه کربلا ابوالفضل (واحد)

 خشکی دلم با عشقت دریاست ، مثل مجنون که اسیر لیلاست (شور بسیار زیبا)