مناجات با امام زمان (عج)

روضه حضرت مسلم ابن عقیل

 روضه خوانی - قسمت دوم

نیمه شب و تنهایی/نیمه شب و غم (زمینه)

دلبر دلم عشقه تو هک شد سردره دلم (شور)

اربابم حسین بیا منو دریاب  (شور)

من شاهد ظلم بنی امیه ام / همدم اشک و گریه ام (واحد)

دوباره اشکه تو چشمام میباره رو گونه نم نم (شور)