حاج علی بیات- شعر خوانی و روضه

حاج علی بیات-رفتی و تنها شد علی (زمینه)

حاج علی بیات- شبها تا سحر گریه می کنم با چشمای تر گریه می کنم(شور)

حاج علی بیات-مدینه دیگه جای زندگی نیست(واحد سنگین)

حاج علی بیات- دسته تو ای بانوی عالم (واحد)

حاج علی بیات- دل به تو بستم نوکرت هستم (واحد)

حاج علی بیات- اصالتم کربلایی ، با یه دل هوایی ( شور بسیار زیبا)