قسمت اول روضه

قسمت دوم روضه

 آتیش به هستی حیدر زدن (زمینه)

 با غروب آفتاب طلعت نورانیت (واحد)

 سینه زنا دعا کنین یک سفر بریم حرم (واحد)

 مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

 ام ابیها ، جونم بفدات ایلم و تبارم  وقف یک نگات(شور)

حرم تو دورترین نقطه عالم باشی میام (شور)