روضه شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها

 الله اکبر تابوت زهرا بر دوش حیدر (زمینه)

مسیر جنون به ساقر افتاد (شور)

فقط می خوام شیعه مذهب باشم (واحد)

با پرجم سرخ و بوی تربت رنگ رو گرفتم (واحد)

بی حرم مادرم ، مادرم ، مادرم (شور)

دوباره با چشای ترم ، سینه زن دو برادرم (شور)