ز دستم می روی اما صدایم در نمی آید  (روضه حضرت علی اکبر)

حاشا نداره ، بین شما مردانگی معنا نداره (شعر خوانی و روضه خوانی حضرت علی اکبر)

حاینا چکار کردن چرا شدی مثل معما(زمینه)

ای تو را گم می کنم ، در شلوغی ها تو را من بارها گم می کنم(واحد)

بنوسید من را بی سر و سامان حسین (واحد)

 دَم˚ علی ،بازدم یا حیدر (واحد)

میزنم به سینه حسین حسین می کنم عشق من همینه حسین حسین می کنم(شور)