حاج علی بیاتبین که آسمون دلش زاره (شعر خوانی و روضه)

حاج علی بیات-تو بارون نیزه یک قطره آب پیدا نمیشه  (زمینه)

حاج علی بیات-اشکامو پاک میکنم ، دلمو چاک میکنم(واحد)

حاج علی بیات-رباب می دهد ندا ، بای ذنبٍ قتلت(واحد)

حاج علی بیات-دل بکنم ، غیر خدا ، عشق فقط عشق علی مرتضی (شور)

حاج علی بیات-می زنم به سینه حسین حسین می کنم (شور)

حاج علی بیات-گر چه پر از دردم علی دور تو می گردم علی(شور)