روضه خوانی

 نیا در به درم کردن نیا خون جگرم کردن(زمینه)

 من از تو دم میزنم  طعنه به غم میزنم(_شور)

 میچکه نم نم اشکای ماتم اومد محرم  دل میزنم دریا (واحد)

دوباره چشمات پر خونه دوباره از اشکای تو چشم دو عالم گریونه(واحد)

 ارباب با وفا سلام بر محرمت / ای حجت خدا سلام بر محرمت (واحد)

موذن ها دوباره اذان میگن اذان عشق به افق کربلا (شور)