مناجات با امام زمان (عج)

روضه حضرت رقیه (س)

چشام هوای گریه داره سر به سرم اینقد نذارید (زمینه)

 بابا از دار دنیا تو و عمم رو دارم (شور)

رسیده وقت وصال چقد تلخه جدایی (واحد)

درنمیاد نفسم دارم به تو میرسم بابا تویی همه دار و ندارم(واحد)

یه پنجره روبه حرم (شور)