قسمت اول مناجات و روضه

 قسمت دوم روضه حضرت ابوالفضل علیه السلام

 کجا سر بزارم که آروم بگیر (زمینه)

به اذن الله رسول الله/می خوام روضه بخونم برا ثارالله(شور)

ناگهان بازوی آب آور تو می ریزد/مشک می ریزد و چشم تر تو می ریزد(واحد)

 ناخدای کشتی کربلا دستمو بگیر ابوالفضل (واحد)

تویی همان قمری که زمین به دور تو می گردد (واحد)

 می میرم برای تو هر نفس /تو تب و حرارت روضه ها (شور)