قسمت اول مناجات و روضه

قسمت دوم روضه حضرت علی اکبر علیه السلام

 یک حرم ماته، تحریر صدات (زمینه)

لباس مشکی شده علامت/ فقط برای عرض ارادت (واحد)

 ای که شما تب و تاب سپاهی یا حیدر (واحد)