روضه قسمت اول

 روضه قسمت دوم

 حالا که داداش شد نوبت من (زمینه)

 آقا تو دلم دریای دریای غمه سرمایه ی من چشم ترمه (شور)

 سلام ای آقای دلم بشنو آوای دلم (شور )

 وعدگاه اجتماع شیعه ها کربلاست (واحد)

 با پرچم سرخ و بوی تربت رنگ و بو گرفتم (واحد)

 گفتی هرچی میخوای از خدا بخواه از خدا میخوام کربلا برم(شور)