روضه حضرت رقیه سلام الله علیه (قسمت اول)

روضه حضرت رقیه سلام الله علیه (قسمت دوم)

بابا تو میدونی درد دلامو/ بابا میدونی غم تو صدامو (زمینه بسیار زیبا)

بین الحرمین تو کربلا/بین دو حرم یک دل دو هوا (شور)

کجایی انتظارم را ببینی(سه ضرب/مناجات پایانی)