روضه خوانی و شعر خوانی (روضه)

مرو ،مرو ،مرو مادر خوبم (واحد)

می روی اما مادرم ، بعد از تو می شود دلبرت یکه و آواره (زمینه)

سرت یا اخا ،روی نیزه ها ،بمیرم سرت به سر نیزه ها (شور)

از درد غربت داشت کوثر گریه می کرد (واحد)

 یا فاطمه دل از دلم می بری ، من آمدم نوکری (واحد خیلی زیبا)

 ای بنازم به این کرمت جان عالم فدای غمت (شور)

هوای چشمامون این شبها بارونی (شور)

کربلا خونمه از چی دل بکنم (شور)

 هر کی تو رو نداره چی داره ، چی داره (شور)