روضه شهادت امام رضا (روضه)

توی خونه کسی رو نداری،غریبیه تو مرو سوزونده(زمینه)

سلام به اون آقایی که دلسپردشم خدایی (واحد)

رسیده لحظه رهایی ، بیا ای مادرم کجایی (واحد)

ای بنازم به این کرمت ،جان عالم فدای غمت(واحد)

علت عاشقیم دست کریمانه توست (واحد)

بجز غمت آقا غمی تو سینه نیست (شور)

سلامٌ علی شاه کربلا ، سلامٌ علی دشت پربلا (شور)

سر در بهشت نوشته یا علی ( شعر خوانی )