قسمت اول روضه

برادرم ببین خونِ، از غمت قلب مضطرم (زمینه)

هر چی داریم از کرمته/روزیمون پای علمته (شور)

حسین به زیر دست و پا /سر و صدای نیزه ها واویلا(شور)

 شب غریبی، می رسونه جونم رو بر لب (نوحه)

 کرببلا ، صحرای عشق/ آوای عشق (واحد)

با پرچم سرخو و بوی تربت رنگ و بو گرفتم (واحد)

 شوق وصالت یاحسین/دلمو، می کنه هوایی (واحد)

هر چی می خوای از خدا بخواه/از خدا می خوام کربلا برم (شور)