قسمت اول روضه

قسمت دوم روضه
  ها هنا، مقتل الرجالنا (زمینه)
حی الی العزا (شور)
اعوذ بالله ، حسین رسید به کربلا (واحد)
 کسی به فکر ما نیست بیا برگردیم(واحد)
 حرف غمت که باشه، شادی حرامم میشه(شور)
قسمت پایانی روضه