حاج علی بیات - روضه شب سوم محرم (روضه)

  حاج علی بیات - قسمت دوم روضه

  حاج علی بیات -قسمت سوم روضه

  حاج علی بیات -بابا ندارم ولی عمه کنارمه ،قدش خمیده ولی باز بی قرارمه (زمینه)

  حاج علی بیات -سنگینه برام داغت ، می باره چشام بارون (شور)

  حاج علی بیات - به عشق تو دل سپردم ، چه غم هایی که نخوردم (واحد)

  حاج علی بیات -تا حرمت یا ثارالله ، پر می زنم یا ثار الله

  حاج علی بیات -الله الله به قد و قامت علمدار، به نام تو شروع هر کار