جامه سیاه بر تن و بر جان شراره ها( شعر خوانی و روضه)

 زندان گرفته، زندان گرفته-حتی صدای مرد زندانبان گرفته(زمینه)

باده توی کاسه عمار میخورم (شور)

وای دلم ،وای دلم -ای زخمی دنیا دلم(واحد سنگین)

شبی زیارتی میام کربلا، ایندفعه هیاتی میام کربلا (واحد زیبا)

اگه تو رو نداشتم ، حرمت پا نمی ذاشتم بیچاره بودم (شور)

حکایت دردهای دل رو می دونی (شور بسیار زیبا)

 غرق دنیای توام ، یک دنیا ماتم دارم (شور)