قسمت دوم روضه

آی دنیا غصه داری ، آی دنیا بی قراری (زمینه)

آسمون گریونه برای روضه ات (شور)

با دلی ساده ، ای نبی زاده سر سجاده برام دعا کن (واحد)

اشهد ان فاطمه عصمت الله (واحد)

آرزومه که ببینم حرم تو روبرومه(شور)

 ضربان دل زهرا علی (شور)