روضه

لالایی می خونم بازم/لالایی غنچه نازم (زمینه)

 لطف خدا بوده که بین این همه/قسمت من شد که نصیب تو بشم(شور)

چقدر نیزه بلند است نیفتی پسرم (واحد)

گریه های منو تحویل بگیر/خالصانه برای تو می بارم(واحد)

 باز می گم از راه دور السلام/می دی توی هیات جواب سلام(شور)

عشقت تو خون منه/علم تو سامون منه (شور)