حاج علی بیات - روضه حضرت زینب

حاج علی بیات- غیر از هیات جایی نشناسم دیگر (واحد)

حاج علی بیات- بهترین نوا حیدر ، عشق مصطفی حیدر (واحد)

حاج علی بیات- ذکر تعجیل فرج ، ابی عبدالله  (شور بسیار زیبا)

حاج علی بیات-  همواره غمت رو به سر دوش گرفتم