مناجات با امام عصر

قسمت اول روضه امام حسین علیه السلام

قسمت دوم روضه امام حسین علیه السلام

بک یا الله به رسول الله به سر شکسته علی ولی الله(زمینه)

 بنویسید بر روی مشک علمدار حرم (شورو شعر خوانی)