کتاب اسرار یهود و آخرالزمان کتابی است که راجع به صهیونیست فراماسونری یهودیت و آخرالزمان بحث میکند بعد از انتشار خلاصه این کتاب به زبان انگلیسی در یک سایت ضد صهیونیستی یکی از خاخام های اسراییلی در صفحه شخصی فیس بوکش نوشته بود که نمیدانم امیررضا رجایی کیست ولی میدانم امثال او دشمن موجودیت اسراییل هستند.
 دانلود کتاب